Veilig wonen ... hoeft niet moeilijk en niet duur te zijn

Een veilige woning hoeft niet noodzakelijk veel (moeite) te kosten.

Veilig-wonen.be bevat heel wat informatie om de veiligheid en beveiliging van uw woning te verbeteren.

Je kan er tevens in contact komen met specialisten voor advies of offerte op maat.

Neem via onderstaand formulier contact op of ontdek tal van nuttig tips!

INBRAAKPREVENTIE

 1. Geef inbrekers geen kans – mechanische maatregelen

Het beveiligen van je woning begint bij een aantal goede gewoontes.

Organisatorische maatregelen zijn vaak heel goedkoop en bovendien zo eenvoudig dat ze gewoon over het hoofd worden gezien.

En toch zijn ze een eerste en wezenlijke stap naar een goed beveiligde woning.

Ramen en deuren verstevigen, door bijvoorbeeld stevige sloten te plaatsen maakt het potentiële inbrekers nog een stuk lastiger.

Als deze primaire maatregelen niet zijn genomen, zijn elektronische beveiligingssystemen eigenlijk een maat voor niets.

 2. Kwaliteit primeert! Kies voor kwaliteitsvol materiaal.

Potentiële inbrekers die op inbraakwerende ramen en deuren stuiten, krijgen het een stuk lastiger om hun slag te slaan.

Goede inbraakwerende producten zijn alleen efficiënt als ze professioneel en volgens de instructies worden geplaatst.

Win deskundig advies in.

 3. Deuren op slot

Deuren zijn de zwakke schakels waar dieven handig gebruik van maken!

Als je voordeur en/of je achterdeur niet beveiligd is, dan is je woning dat ook niet meer!

Doe je deuren altijd op slot, ook als je maar heel even weg bent

Leg geen reservesleutels in de brievenbus.

Verberg sleutels nooit op ’traditionele‘ plaatsen, zoals onder de deurmat of in een bloempot.

Vertrouw ze liever toe aan een goede buur.

 4. Hou ramen vergrendeld.

Laat geen ladders in de tuin rondslingeren. Vermijd opklimmogelijkheden naar de ramen

 5. In de woning

Merk je goederen om de inbrekers af te schrikken. Hierdoor kunnen ze moeilijker gestolen spullen doorverkopen en help je de politie bij het

instellen van een onderzoek naar het misdrijf. Als je goederen worden teruggevonden, kunnen deze gemakkelijker aan jou worden terugbezorgd.

Hou een inventaris bij van de serienummers, het merk en het type van je waardevolle voorwerpen. Maak eventueel ook foto’s van alle voorwerpen.

Doe dit ook voor je GPS, laptop, gsm.

Zet aantrekkelijk ogende voorwerpen, televisie en muziekinstallatie, zo ver mogelijk uit het zicht van vreemden. Sluit, vooral ’s avonds, gordijnen en overgordijnen.

Bewaar zo weinig mogelijk contant geld en juwelen thuis. Laat je portefeuille of je sleutels nooit duidelijk zichtbaar rondslingeren

zoals in de keuken, in de hall of op andere plaatsen die van buiten je woning zichtbaar zijn.

 6. Rond de woning

Verwijder alle voorwerpen rond het huis die het werk van inbrekers alleen maar gemakkelijker maken!

Doe iets aan de zichtbaarheid van je huis.

Vermijd dat struiken, planten, bomen of hagen het vrije uitzicht op belangrijke gevelopeningen van je woning hinderen. Ze verhogen misschien je privacy, maar zorgen er anderzijds ook voor dat inbrekers volledig ongezien hun slag kunnen slaan. De boodschap is dan ook: snoei regelmatig.

Grint op oprijlanen en paden maakt het voor inbrekers een stuk moeilijker om de woning in alle stilte te benaderen.

Vervang defecte lampen aan voor- en achterdeur onmiddellijk. Zorg ervoor dat je in de woning kan controleren wie aanbelt.

Het huisnummer moet duidelijk zichtbaar zijn vanaf de straat. Dit laat een snelle interventie van hulp- en politiediensten toe indien nodig.

Buitenverlichting doet niet alleen je woning of je tuin goed uitkomen, maar biedt ook het voordeel om ongewenste bezoekers af te schrikken en het veiligheidsgevoel

in nauwe straatjes te vergroten. Verlichting is onmiskenbaar één van de ‘vijanden’ van de inbreker.

Breng buren en familie op de hoogte als je voor een tijdje van huis weg bent (vakantie, ziekenhuisopname …). Vraag de lokale politie om tijdens je afwezigheid een oogje in het zeil te houden. Vraag een vertrouwenspersoon om de bus te lichten, om luiken regelmatig te openen en te sluiten of om het gras te maaien.

Zeg alle thuisleveringen (krant, brood, melk …) af.

Verlicht het huis tijdens je afwezigheid net alsof je thuis bent. Installeer tijdschakelaars en laat de verlichting in verschillende plaatsen van het huis en op verschillende tijdstippen branden.

Hang geen briefjes aan de deur die op je afwezigheid wijzen. Meld nooit iets over je afwezigheid op je antwoordapparaat, een blog of op sociale netwerksites.

Zet geen vuilbakken dagen van tevoren aan de straatkant.

Voorkom dat inbrekers zich vlot een weg naar de achterkant van de woning of naar de tuin kunnen banen; vaak zijn dat de plekken waar ze toeslaan.

Volg onderstaande instructies op:

• Staat er een hek aan je huis? Vergrendel het dan met een hang- of

cilinderslot. Kwestie van een extra hindernis op te werpen voor

ongewenst bezoek.

• Vergeet ook niet om het tuinhuis te beveiligen (veiligheidsslot, hangslot …).

 Tip: Buren houden een oogje in het zeil.

 Let op voor listige dieven!

Weiger de toegang tot je huis aan onbekenden die:

• huis-aan-huisverkoop doen (verkoop van goederen, diensten,…).

• voorwendsels gebruiken: vraag om te drinken, gebruik van de telefoon,…

Parkeer je wagen bij voorkeur in een garage. Indien dat niet mogelijk is, parkeer je wagen dan langs de straat of op een goed verlichte plaats.

Wanneer je je wagen parkeert, richt de wielen dan altijd naar het voetpad.

Activeer altijd het stuurslot alvorens je wagen te verlaten. Dit vormt een efficiënte maatregel tegen diefstal.

Sluit je wagen steeds zorgvuldig af.

Neem altijd alle waardevolle voorwerpen uit de wagen : GPS, GSM, laptop, handtas, portefeuille, jas, fototoestel, sleutels, enz. Kan je ze niet meenemen, leg ze dan uit het zicht (bij voorkeur in de koffer) wanneer je vertrekt. Zo worden potentiële dieven niet in de verleiding gebracht.

Verwijder ook de GPS-houder en veeg de zuignapafdruk uit. Deze afdruk is voor dieven een goede aanwijzing dat er zich een GPS in de wagen kan bevinden.

 Laat nooit geld of kredietkaarten rondslingeren in je wagen.

 7. Een alarmsysteem als aanvullende maatregel

Elektronische beveiliging is een heel populaire methode om de woning te beveiligen.

BRANDPREVENTIE

Brandpreventie: beter voorkomen dan genezen

 Denk er tijdig aan om jezelf zoveel mogelijk tegen brandrisico’s te beschermen.

Jaarlijks zijn er in België zowat 10.000 woningbranden, die niet alleen goederen, maar vooral mensen in gevaar brengen.

Voorzorgsmaatregelen op het vlak van brand hoeven niet veel te kosten.

Goede gewoonten, een rookmelder, een brandblusser, een blusdeken en een evacuatieplan kunnen de veiligheid van jou en je gezin al flink verhogen.

Tracht het risico van brand in je woning dus maximaal te beperken.

1. Preventieve gewoonten

Een reeks goede gewoonten volstaat vaak al om het risico van brand in de woning in te perken

Maak een inventaris van de evacuatiemogelijkheden van je woning. In de rook en in het donker is het niet gemakkelijk om je weg te vinden. Het kan nuttig zijn om deze evacuatieweg jaarlijks in te oefenen.

Leer je kinderen hoe ze brand kunnen voorkomen en hoe ze erop moeten reageren.

Houd kinderen uit de buurt van gasinstallaties en van ontvlambare producten.

Een haard zorgt voor gezelligheid in de woning. Vergeet echter geen scherm voor de haard te plaatsen dat tapijt, houten vloeren… beschermt tegen vonken.

Doe beroep op een vakman voor de installatie, controle en het onderhoud van verwarmings-, gas- en elektrische installaties.

Draai de hoofdgaskraan dicht als je voor langere tijd weg bent van huis (bvb. vakantie).

Garages en kelders zijn vaak geliefde opslagplaatsen voor verfpotten, verdunningsmiddelen, enz. Bewaar licht ontvlambare producten in hermetisch afgesloten houders om te voorkomen dat dampen vrijkomen.

Verwarmingsinstallaties die door brandstoffen worden aangedreven, kunnen koolstofmonoxide veroorzaken. Ventileer verwarmde ruimtes dus voldoende.

Schakel elektrische toestellen die niet in gebruik zijn uit.

Laat kinderen nooit alleen achter in de keuken terwijl er nog pannen op het vuur staan.

Reinig regelmatig de broodrooster, de filter van de dampkap en van de droogkast.

Gebruik nooit gemakkelijk brandbare bouwmaterialen bij het bouwen/ verbouwen van je woning.

Leg geen kleding te drogen op kachels.

Raak nooit elektrische toestellen aan met natte handen. Gebruik deze

elektrische toestellen niet in een vochtige omgeving of in de buurt van het bad of de douche.

Leg geen kabels onder tapijten, dekens of onder de deur.

Rook niet in bed.

Laat brandende kaarsen nooit onbewaakt achter.

 2. Hulpmiddelen die brand voorkomen

 Er bestaan heel wat instrumenten/materialen die brand kunnen helpen voorkomen, of die kunnen anticiperen op de dramatische gevolgen van brand.

Brandwerende deuren houden hitte en rook buiten:

• Verkies brandwerende deuren als extra veiligheidsmaatregel voor brandgevoelige ruimtes zoals de keuken, garage en de plaats waar de waterverwarmer staat opgesteld.

• Laat de installatie van een brandwerende deur over aan vaklui. Het deurblad, de bevestigingsmiddelen, deurstijlen en de volledige installatie moeten aan bepaalde vereisten beantwoorden.

Vergeet niet! Een brandwerende deur is alleen efficiënt als de deur gesloten is.

 Rookmelders detecteren rook sneller dan jou!

• Plaats rookmelders in de hall en in het trappenhuis; in die plaatsen van het huis circuleert de lucht het gemakkelijkst en gaat de rook bij een beginnende brand zich ook het eerst verspreiden.

• Installeer geen rookmelders in de keuken of in de badkamer. Rook en stoom kunnen de melder immers onterecht activeren.

• Tijdens je slaap is rook je ergste vijand. Installeer dus een rookmelder voor de deur van de slaapkamer.

• Kies voor een optische detectievariant die het meest efficiënt is.

• Sluit indien mogelijk het inbraakalarm aan op de branddetectie.

• Koop rookmelders die voorzien zijn van een (niet-vervangbare) batterij

met een levensduur van 10 jaar. Ze kosten meer, maar je moet de batterijen gedurende 10 jaar niet vervangen.

• Test tenminste 1 keer per maand je rookmelder.

• Verwijder maandelijks het stof van de rookmelder.

 Blusdeken helpt bij keukenbrand.

• Koop een blusdeken en bewaar het op een vlot bereikbare plek. Hang het eventueel gewoon aan de muur.

• Heb je geen blusdeken, pas dan de techniek van de natte handdoek toe. Olie of vetstoffen die oververhit raken, vatten spontaan vuur. Gooi zeker geen water over de vlammen: die zouden immers dubbel zo hoog

kunnen opflakkeren terwijl de brandende olie rondspat! Maak een dikke doek nat en werp die over de brandende frituurpan. Gooi zodra de doek opdroogt er een tweede natte doek overheen. Laat de doek op de pan liggen tot de brandweer toekomt.

Brandblussers kunnen erger voorkomen… als je ze correct kan gebruiken.

• Bel eerst de hulpdiensten: 100 of 112!

• Kies voor een brandblusser met waterschuim of poeder.

• Ga bij brand als volgt te werk:

- Neem de brandblusser uit de houder.

- Verwijder de veiligheidspin op een afstand van 3 tot 4 meter van de brandhaard.

- Druk de knop in: het apparaat komt automatisch onder druk te staan.

- Draai de brandblusser eerst weg van het vuur en test.

- Richt hem vervolgens op de dichtst bijzijnde vlammen en nader langzaam.

 3. Wat te doen bij brand?

Wat als je brand in je woning opmerkt? Bel onmiddellijk de hulpdiensten!

• Sla alarm in je huis: waarschuw direct alle bewoners.

• Verwittig de brandweer op het nummer 100 of 112.

• Nadat je alarm hebt geslagen, kan je als je de blustechnieken kent, proberen te blussen.

• Verlaat je woning op een veilige manier en sluit hierbij deuren en ramen achter jou, zo voorkom je dat de rook zich verspreidt.

• Gebruik geen lift.

• Loop niet en keer niet terug op je stappen.

• Houd een vochtige doek voor je mond: de rook of de verbrandingsgassen kunnen je namelijk doen stikken.

• Blijf zo dicht mogelijk bij de vloer: daar is meer zuurstof.

 Brandwonden? Eerst water, de rest komt later!

• Als iemand van je familie brandwonden heeft, spoel dan onmiddellijk gedurende minstens 20 minuten overvloedig met water onder de kraan en bedek de wonde.

• In geval van ernstige brandwonden (elektrische, chemische, diepe brandwonde of brandwonde op een gevoelige plaats), bel de hulpdiensten.

Belastingvermindering voor de beveiliging van je woning

Goed nieuws voor wie beslist om de woning te beveiligen: je kan genieten van een belastingvermindering! Uiteindelijk win je dubbel: je beschermt je woning en je geniet van een belastingvermindering. Dat is altijd mooi meegenomen.

Na te leven voorwaarden om recht te hebben op belastingsvermindering:

Om van deze belastingvermindering te genieten – en ook om de kwaliteit van de installatie te garanderen – moeten de prestaties verplicht door een geregistreerde aannemer geleverd worden. Deze vermindering is niet cumuleerbaar met andere belastingverminderingen die voor hetzelfde geplaatste materieel zouden gelden. Voor nadere inlichtingen kan u terecht in je plaatselijk belastingkantoor.

 Verplichtingen voor de geregistreerde aannemer:

Hij moet op de factuur aangeven waar de werken werden uitgevoerd en een verklaring afleggen over de kwaliteit ervan. Het geïnstalleerde materiaal moet voldoen aan de wettelijke vereisten die specifiek in het kader van deze maatregelen worden vastgesteld (K.B. tot wijziging van het KB/WIB 92 op het vlak van de belastingvermindering voor uitgaven voor beveiliging van een privéwoning tegen inbraak of brand).

 Verplichtingen voor de particulieren

Je kan van deze belastingvermindering genieten voor uitgaven die effectief betaald zijn in de belastbare periode. We vermelden hier nog dat je eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder moet zijn van het onroerend goed.

Je moet de factuur met het attest van de aannemer alsook het betalingsbewijs van deze factuur ter beschikking houden van de belastingscontroleur.

 Lijst van het materiaal dat recht geeft op deze belastingvermindering

- Waterschuim- of poederblusser van 6 kg

- Automatisch blustoestel in lokalen van verwarmingsketels op stookolie

- Deuren met een brandweerstand van een half uur

- Tussen de garage en de woning.

- Aan de binnenkant van de keuken.

- Tussen het slaap- en woongedeelte van de woning.

- Aan de binnenkant van het verwarmingslokaal.

- Inbraakvertragende gevelelementen (gepantserde deuren, veiligheidschassis, enz. ).

- Specifiek inbraakwerend glas met een gelaagde kant.

- Veiligheidssloten en andere beveiligingssystemen voor deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken.

- Diefstaldetectie

- Alarmsystemen

- Kosten voor de aansluiting op een alarmcentrale (abonnement)

- Camera’s uitgerust met een registratiesysteem.

(bron : Federale overheid, directie veiligheid en preventie)


 

 

Copyright 2011 - veilig-wonen.be